Trung tâm phân tích

Tổng quan thị trường
INDEX Giá Thay đổi
VN-INDEX {{currentMarkets.HOSTC.IndexCurrent | number:2}} {{currentMarkets.HOSTC.IndexChange | number:2}} / {{currentMarkets.HOSTC.IndexPercentChange | number:2}}%
HNX-INDEX {{currentMarkets.HASTC.IndexCurrent | number:2}} {{currentMarkets.HASTC.IndexChange | number:2}} / {{currentMarkets.HASTC.IndexPercentChange | number:2}}%
UP-INDEX {{currentMarkets.UPCOM.IndexCurrent | number:2}} {{currentMarkets.UPCOM.IndexChange | number:2}} / {{currentMarkets.UPCOM.IndexPercentChange | number:2}}%
VN30 {{currentMarkets.VN30.IndexCurrent | number:2}} {{currentMarkets.VN30.IndexChange | number:2}} / {{currentMarkets.VN30.IndexPercentChange | number:2}}%
HNX30 {{currentMarkets.HNX30.IndexCurrent | number:2}} {{currentMarkets.HNX30.IndexChange | number:2}} / {{currentMarkets.HNX30.IndexPercentChange | number:2}}%
Mã CK Giá % Thay đổi Khối lượng
{{quote.Symbol}} {{quote.PriceCurrent / 1000 | number:2}} {{quote.PricePercentChange * 100 | number:2}}% {{quote.TotalVolume | number:0}}