Thị trường

SỰ KIỆN
{{event.Symbol}} - {{event.EventTitle}}
Mã CK:
{{event.Symbol}}
Sự kiện:
{{eventType.TypeName}}
Ngày chốt:
{{event.RecordDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Ngày đăng ký:
{{event.RegistrationDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Ngày thực thi:
{{event.ExecutionDate | date:'dd/MM/yyyy'}}